hver gang du bruker penger, avgir du en stemme for hva slags verden du ønsker deg.

Et ordtak sier: "Snakk er sølv. Taushet er gull." Vi er imidlertid uenige og mener at det snakkes altfor lite om gullutvinning. Den skitne gullindustrien med barnearbeid, miljøødeleggelser og borgerkriger er på langt nær så glamorøs som det ettertraktede edle metallet.

Omkring 15 millioner mennesker over hele verden jobber med småskala gullutvinning. Mange av dem får mindre enn 2 dollar om dagen. Dette er knapt nok til å overleve.

Arbeidsforholdene i de for det meste uformelt organiserte gruvene er ofte elendige og livsfarlige. Arbeidernes helse skades av den ubeskyttede bruken av kvikksølv og cyanid. Og miljøet blir uopprettelig ødelagt. Barnearbeid er også utbredt i gullgruvedriften.

Siden noën ble grunnlagt i 2006 har det derfor vært en hjertesak for oss å skape smykker som ikke bare gjør mennesker vakrere, men også den verden vi lever i. For å oppnå dette tar vi hensyn til alle aspekter som gjør et smykke etisk verdifullt: et tydelig og gjennomtenkt designspråk, ansvarlig innkjøpte råvarer fra transparente kilder, en sømløs forsyningskjede fra småskala gruveprosjekt til ferdig produkt og bærekraftig produksjon i vår egen fabrikk i Pforzheim.

"Vi i de privilegerte industrilandene kan ikke være likegyldige til situasjonen for de millioner av mennesker som er avhengige av småskala gruvedrift. Vi har et ansvar for å sørge for at de får en anstendig inntekt, og at utvinningen av gull til luksusproduktene våre ikke går på bekostning av helse og miljø."

Derfor lager vi alle smykkene våre av Fairmined-sertifisert gull og sølv. Gullet og sølvet kommer fra ansvarlige småskala gruveorganisasjoner som fremmer positiv endring, lokal sosial og økonomisk utvikling og overholder strenge retningslinjer for miljøvern. Internasjonale normer og standarder blir ikke bare oppfylt, men ofte overgått. Godkjenningsstempelet fra Alliance for Responsible Mining (ARM) garanterer også en rettferdig pris for mineralene som utvinnes, en relativt høy sosial premie på 4000 til 6000 USD per kilo fingull for bedre leve- og arbeidsforhold i lokalsamfunnene og en transparent forsyningskjede for produsenter og forbrukere. www.fairmined.org